Vart vänder jag mig?

Bostad

Bostadsanpassning


Bostadsanppassningsbidrag kan beviljas för anpassning av bostad

Bostadsanpassningsbidrag,
Lagen för bostadsanpassningsbidrag
Handikappombudsmannen

Bostadstillägg

Har du sjukersättning har du rätt till bostadstillägg

Bostadstillägg, Försäkringskassan
Lagen om bostadstillägg


Ekonomi

Assistansersättning/Ekonomiskt stöd till personlig assistent

Vid behov av personlig assistans mindre än 20 timmar per vecka kan man få ekonomiskt stöd av kommunen.

LSS för funktionshindrade, Tranås kommun

Vid behov av assistans mer än 21 timmar per vecka kan du få assistansersättning av Försäkringskassan

Assistansersättning,
Om din arbetsförmåga är nedsatt med minst 25% under minst ett år har du rätt till sjukersättning.

Sjukersättning, Försäkringskassan
Socialtjänstlagen

Handikappersättning

Handikappersättning utgår till den som fyllt 16 år och som innan 65 års ålder fått funktionsförmågan nedsatt för en lång tid.

Handikappersättning,

Rehabiliteringsersättning

Du kan få ersättning med viss procent av lönen om du genomgår arbetslivsorienterad rehabilitering. Behandlingen ska vara ordinerad av läkare.

Rehabiliteringsersättning, Försäkringskassan
Förordning om rehabiliteringsersättning

Vårdbidrag

Om man är förälder till ett barn med funktionshinder kan man få vårdbidrag.

Vårdbidrag, Försäkringskassan
Lagen om handikappersättning och vårdbidrag, lagen.nu


Färdmedel

Bilstöd

Bilstöd - anpassning av motorfordon

Bilstöd för vuxna
Bilstöd för barn

Färdtjänst

Den som har svårigheter att använda sig av allmänna kommunikationer kan ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst, Tranås kommun
Färdtjänst, Landstinget
Beställning av sjuk- och färdtjänstresorSenast uppdaterad 2020-02-23