Övrig information

SHR i Tranås drev under tiden 1 juli 2004 till och med 30 juni 2006 ett Brukarstödcenter med namnet Kvarnen.

På Brukarstödcentret fanns tillgång till samhällsinformation och information om olika sjukdomar och funktionshinder. Den som var funktionshindrad eller anhörig kunde få hjälp, stöd och service. Kvarnen fungerade som en "turistbyrå" för den som kände sig vilsen i samhället.

"Vare sig man har synliga eller osynliga funktionshinder har man rätt att få stöd och hjälp från samhället."

Projektet drevs med stöd av Allmänna Arvsfonden. Under tiden försökte vi söka pengar från olika fonder och kommunen, men tyvärr fick vi avslag. Detta innebar att brukarstödcentret upphörde juni -06.

Senast uppdaterad 2007-01-08