Välkommen till
Funktionsnedsattas Samarbetsråd i Tranås
 
FST (Funktionsnedsattas Samarbetsråd i Tranås) bildades redan 1997
under det gamla begreppet Samlade Handikapprörelsen i Tranås,
som ett samarbetsorgan för alla funktionsnedsatteföreningar
inom Tranås kommun, för att tillsammans stärka
funktionshinderörelsen i kontakterna med kommunen.
FST har en styrelse som består av en representant
från varje lokal funktionshinderförening som respektive
förening själv utser.
De olika lokalföreningarna finns samlade på
i gamla BB-huset precis efter Tranås Vårdcentrum, första infart till vänster (gamla ambulansinfarten) utefter Norra Storgatan 101, Tranås

 

Med anledning av pågående Coronapandemi, så är vår verksamhet helt nedstängd, eftersom vi inte kan träffas fysiskt i FST-lokalen! Maximalt 8 personer enligt FHM.


Tillgänglighetsdatabasen TD


Folder om alla de föreningar som ingår under FST
besökare har besökt siten
sedan 2012-04-06